Απομεινάρι – Remnant

Απομεινάρι,2021

Εγκατάσταση με σέλα, άμμο και ήχο 

Το έργο ασχολείται με την συνειδητοποίηση της εξάντλησης που είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας να δαμάσουμε τη φύση. Μια σέλα, σύμβολο της διαδικασίας καθυπόταξης ενός περήφανου θηλαστικού, κείτεται ανάποδα σαν κραυγή ενός έμβιου όντος που κατέρρευσε από εξάντληση. Ωρίμασε ο καιρός να δούμε τα αποτελέσματα της δράσης του ανθρώπινου είδους που σαν παιδί βλέπει να καταρρέει  το κατασκεύασμά του.

Το έργο έχει παρουσιαστεί στην έκθεση  «Are We Not Plunging Continually?» Μια έκθεση σε δύο μέρη από την p o s t documenta: contemporary arts as territorial agencies στην Αθήνα 14-30 Οκτωβρίου 2021 στο Circuits + Currents

Remnant, 2021

Installation with saddle, sand and sound

A saddle, symbol of the submission procedure of a proud mammal, lies upside down as a scream of a living being, collapsing from exhaustion. The exhaustion of natural resources, climate change, the destruction of the environment. The time has come for us to face the result of humankind’s actions, like a child that faces his construction’s collapse.

The work has been presented in the exhibition “Are We Not Plunging Continually?” An exhibition in two parts by p o s t documenta: contemporary arts as territorial agencies in Athens 14-30 October 2021 at Circuits + Currents

Scroll to Top