Βιομορφικές δομές-Biomorphic structures

Βιομορφικές δομές,2021

Εγκατάσταση με ζωγραφική, σύρμα, λάστιχα και ύφασμα

Το έργο ασχολείται με την συνειδητοποίηση της εξάντλησης που είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας να δαμάσουμε τη φύση. Μια σέλα, σύμβολο της διαδικασίας καθυπόταξης ενός περήφανου θηλαστικού, κείτεται ανάποδα σαν κραυγή ενός έμβιου όντος που κατέρρευσε από εξάντληση. Ωρίμασε ο καιρός να δούμε τα αποτελέσματα της δράσης του ανθρώπινου είδους που σαν παιδί βλέπει να καταρρέει  το κατασκεύασμά του.

Biomorphic structures, 2021

Installation with painting, wire, elastics and fabric

Biomorphic structures that arise aim to process various connections of concepts, such as skin and gender, which resurface through the forms that emerge thanks to their materiality and their structure

Scroll to Top